Bastiments, Pic de Preser i Gra de Fajol desde el Pic de l’Infern / Foto: EliziR (Wikimedia commons)

Bastiments, Pic de Preser i Gra de Fajol desde el Pic de l'Infern / Foto: EliziR (Wikimedia commons)

Bastiments, Pic de Preser i Gra de Fajol desde el Pic de l’Infern / Foto: EliziR (Wikimedia commons)