La balleta de l’Escaleta desde el ibón de Coll de Toro / Foto: horrapics [CC-BY-2.0] Wikimedia Commons

La balleta de l'Escaleta desde el ibón de Coll de Toro / Foto: horrapics [CC-BY-2.0] Wikimedia Commons

La balleta de l’Escaleta desde el ibón de Coll de Toro / Foto: horrapics [CC-BY-2.0] Wikimedia Commons