Bosque de Zumaques en Estella-Lizarra, Ruta del Zumaque / Foto: Vitori Vidaurre

Bosque de Zumaques en Estella-Lizarra, Ruta del Zumaque / Foto: Vitori Vidaurre

Bosque de Zumaques en Estella-Lizarra, Ruta del Zumaque / Foto: Vitori Vidaurre